Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng

Toàn bộ thông tin của khách hàng gồm có họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email… sẽ được chúng tôi thu thập khi khách hàng truy cập tự nguyện gửi tới cho cửa hàng. Các thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin riêng tư của khách hàng.

Chúng tôi có thể chuyển địa điểm, tên và số điện thoại của bạn cho bên thứ ba để thực hiện nhiệm vụ giao hàng.

Chi tiết về đơn giản sẽ được cửa hàng lưu giữ, tuy nhiên vì tính bảo mật nên chúng tôi sẽ không công khai trực tiếp. Khách hàng có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản ở trên website.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đến với thucanchomeocaocap.com